Pack – HANGOUT Mastermind

HANGOUT Mastermind

De HANGOUT Mastermind is de vierde module van het Profitable Passion Program. Het is een focusgroep van 4 tot 6 ondernemers die gecommitteerd zijn elkaar te helpen hun doelen te behalen, en het liefst daar voorbij. De groep bestaat uit een mix van verschillende industrieën, zodat je nieuwe perspectieven, inzichten en kennis krijgt hoe jij je eigen bedrijf kan laten groeien.

Elke HANGOUT Mastermind komt maandelijks online samen voor ongeveer 2 uur. Er zit een buddy systeem bij als ook een eigen Whatsapp groep om problemen en uitdagingen te delen, vragen te stellen, feedback te vragen en natuurlijk óók om successen te delen. De focus van de mastermind is op groei en het behalen van je doelen. Mocht je internationaal willen werken, er is ook een Engelse variant via mijn internationale website www.millionairelifestrategy.com.

De groepsgrootte van de HANGOUT Mastermind

De ideale groepsgrootte is 6. Waar dat getal vandaan komt? Nou, Jim Rohn, een Amerikaanse ondernemer, auteur en motivational speaker, heeft ooit gezegd: “you’re the average of the five people you spend most time with”, wat het totaal op 6 brengt (jezelf meegerekend). Er zit zeker een kern van waarheid in. Wij zijn van huis uit toch een soort kuddedieren. We omringen ons graag met mensen waar we ons prettig bij voelen en heel vaak lijken die mensen op ons qua gedrag, normen en waarden, noem maar op. Omdat dat vertrouwd aanvoelt. Een van mijn coaches gebruikt vaak een quote die hieraan gerelateerd is: “When you want to grow, surround yourself with people that will elevate you”.

“You’re the average of the five people you spend the most time with.” – Jim Rohn

Dat is precies het doel van de HANGOUT Mastermind: jou omringen met andere ambitieuze ondernemers die jou willen helpen groeien. en met 6 personen krijgt iedere deelnemer elke drie maanden een Hot Seat (meer hierover lees je verderop). Elke mastermind wordt gehost door een coach (de zevende persoon in de groep) die de groep faciliteert en ondersteunt en de tijd in de gaten houdt, zodat jij je kunt focussen op jouw prioriteiten: je bedrijf ontwikkelen, jezelf ontwikkelen en je doelen behalen.

Waar komt de naam HANGOUT vandaan?

Behalve het idee dat je in de mastermind rondhangt met andere ondernemers, is het een acroniem voor de ingrediënten van de HANGOUT Mastermind. Het is de combinatie van deze ingrediënten die de Mastermind zo’n succes maakt:

 • H - Hotseat

 • A - Accountablity Partner

 • N - Network Building

 • G - Goal Setting

 • O - Observe & Learn

 • U - Unconditional Commitment

 • T - Together

HANGOUT Mastermind

Hotseat

De H van de HANGOUT Mastermind staat voor Hotseat. Niets ten nadele van de andere componenten, maar ik vind dit het meest waardevolle onderdeel van de mastermind. Tijdens de maandelijkse meeting krijgen 1 à 2 deelnemers het podium om een probleem, uitdaging, twijfel, wat dan ook op tafel te leggen. De groep zal constructieve feedback geven, doorvragen, eigen ervaringen delen, tips geven, inzichten, alles wat jou helpt om verder te komen voorbij de uitdaging. De Hotseat triggert nieuwe zichtspunten bij je, nieuwe inzichten en nieuwe paden die zullen leiden naar oplossingen.

Natuurlijk hoef je geen probleem te hebben om profijt te hebben van de Hotseat, je kunt ook een nieuwe dienst, product of business idee presenteren en de feedback of tips van de groep willen hebben. De Hotseat wordt opgenomen, zodat er géén informatie verloren gaat en je het naderhand op je gemak kunt terugkijken.

Accountability Partner

De A van de HANGOUT Mastermind staat voor Accountability Partner. Een mooie Afrikaanse  uitspraak is de volgende: “Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt gaan, ga samen“.  Natuurlijk doen we dat al met de mastermind zelf, en daar bovenop word je gekoppeld aan een buddy uit de groep.

Stel dat je besluit naar de sportschool te gaan, omdat je aan je conditie wil werken. Je begint voortvarend, maar na een paar weken komt het een keer niet uit. Je slaat een keer over, en voordat je het weet, ben je vergeten dat je een sportschoolabonnement hebt.

Wanneer je met zijn tweeën gaat, wordt het een stuk lastiger om een keer over te slaan, omdat de ander op je rekent. Bovendien, als je dan aan het sporten bent, motiveer je elkaar, daag je elkaar uit een extra herhaling te doen, of een kilootje extra, om net even dat uiterste eruit te persen. Dat is precies de bedoeling van het buddyschap. Tussentijds houden jullie contact en zorgen jullie ervoor dat jullie beiden vooruitgang blijven boeken.

Network Building

De N van de HANGOUT Mastermind staat voor Network Building. Onderdeel van succesvol worden is het groeien van je netwerk. Vanzelfsprekend worden er tijdens de mastermind vruchtbare relaties gebouwd en leer je elkaar veel beter kennen. Elke deelnemer heeft zijn of haar eigen netwerk en die netwerken komen nu ook opeens binnen bereik.  Voor degenen die bekend zijn met BNI (Business Network International, het meest succesvolle zakennetwerk ter wereld), de HANGOUT Mastermind is BNI op steroïden.

Goal Setting

De G van de HANGOUT Mastermind staat voor Goal Setting. Wanneer je met de HANGOUT Mastermind begint, presenteer je als eerste je jaardoelstellingen. Deze worden teruggerekend naar maanddoelstellingen en elke maand zullen we je progressie bijhouden en de maanddoelstellingen indien nodig bijstellen. Heb je je maanddoelstellingen gehaald? Zo ja, waren ze ambitieus genoeg? Zo nee, wat is er gebeurd, wat kunnen we ervan leren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat je komende maand wel je doelstellingen behaalt?

Observe & Learn

De O van de HANGOUT Mastermind staat voor Observe & Learn. Een slim iemand leert van zijn of haar fouten, een genie leert van andermans fouten. Door de Hotseats van de andere deelnemers zul je zelf ook nieuwe inzichten krijgen, nieuwe dingen leren en tips horen. Het zal nieuwe gedachten in je brein activeren die jou ook gaan helpen te groeien. De Hotseat is dus niet alleen waardevol voor degene die in de spotlights staat, de Hotseat dient de hele groep.

Unconditional Commitment

De U van de HANGOUT Mastermind staat voor Unconditional Commitment.  Wanneer je toetreedt tot de mastermind, vragen (en verwachten) we een onvoorwaardelijke inzet. Dat betekent dat je toegewijd bent on je eigen doelstellingen te behalen én je medeleden te ondersteunen hun doelstellingen te halen. Alles wat in de groep besproken wordt, blijft ook in de groep. Het is superbelangrijk dat de groep een veilige omgeving is waarin jij je kwetsbaar kunt en durft op te stellen en elke uitdaging waar je mee worstelt, besproken kan worden. Alleen in zo’n omgeving kunnen de grootste doorbraken plaatsvinden. Het uitgangspunt van Unconditional Commitment geldt voor iedereen in de groep, zowel de deelnemers als de host.

Together

De T van de HANGOUT Mastermind staat voor Together, oftewel samen. Zoals de 3 (eigenlijk 4) musketiers al riepen: “één voor allen, allen voor één!”.  Datzelfde principe geldt hier. We zitten met zijn allen in de mastermind, omdat iedereen zijn of haar doelstellingen wil bereiken en het dus eigenlijk een team effort is om  samen de eindstreep te halen. als jij je proactief richting de groep opstelt, zullen zij dat ook doen richting jou. Dat is de kracht van de groep.

Standaard agenda tijdens de meeting

Zonder structuur is er geen efficiëntie. Daarom heeft iedere maandmeeting een standaard agenda, bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Maanddoelstellingen (per deelnemer)
  • Heb je ze gehaald?
  • Delen van uitdagingen, lessen, succesmomenten en mijlpalen
  • Nieuwe doelen komende maand
 • Check vooruitgang ten opzicht van jaardoelstellingen
 • Hotseat
 • Coaching
 • Wat verder ter tafel komt

De coaching is flexibel en afgestemd op de behoefte van de groep op dat moment.

Is de HANGOUT Mastermind iets voor mij?

Ik kan je wel vertellen dat het niets voor jou is als je niet ambitieus bent , niet wil groeien (zowel zakelijk als persoonlijk) , alleen maar wil nemen (en niets geven) , wanneer je niet in jezelf wil investeren en wanneer je er geen enkele moeite voor wil doen. In alle andere gevallen kan de HANGOUT Mastermind de brug zijn tussen je huidige status en het succes waar je naar verlangt. Maar je wordt niet zo maar toegelaten tot de mastermind. Want we willen de kwaliteit van de deelnemers hoog houden en de juiste ondernemers in de groep hebben. Je kunt je interesse tonen door op de knop te klikken. Daarmee wordt een link geopend naar Calendly waar je een intakegesprek kunt inplannen. Wanneer alles klopt en je bent nog steeds enthousiast en gecommitteerd, verwelkomen we je van harte in de mastermind.

Het doel van elke mastermind is om een mix van industrieën te hebben, om je nieuwe inzichten te kunnen geven en te voorkomen dat ondernemers in dezelfde industrie dezelfde blinde vlekken hebben en niet opmerken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van vaktaal. Iets dat zo basaal is in jouw vakgebied, kan compleet abrcadabra zijn voor iemand die niet uit het vakgebied komt. Uiteraard zit er een financiële investering vast aan jouw deelname, maar als je die optelt bij je jaardoelstellingen, is de mastermind feitelijk gratis.

Dus wanneer je klaar bent om actie te ondernemen, je ernaar uitkijkt om (eindelijk) je jaardoelstellingen te behalen en wilt groeien samen met de andere ondernemers, wacht dan niet langer, doe jezelf een plezier en klik op onderstaande knop.